Het ziekenhuis als soft target: de zwarte zwaan van security beleid

13:30

Inloop

14:00

Opening
Dagvoorzitter Mark van Not 

14:15

Het ziekenhuis als primair doel 

Majoor dr. Alon Schwarz 

14:45

Drie inhoudelijke cases 
Peter Lasschuijt (moderator)
 
Kevin van Wiggen – HMC Westeinde
Sandra Stuyfzand – Groene Hart Ziekenhuis
Maurice Beekwilder – St. Antonius

15:45

Pauze 

16:15

De rol van de DSI bij de beveiliging van ziekenhuis en welke (vuur)wapens zijn er in omloop in Nederland?
 
Leden van de DSI

 

16:45

 
Welke (veiligheids)lessen uit het buitenland kunnen we trekken?

Dr. Harald Veen 

17:15

 
Ehtische dillema’s in de Magen David Adom ambulancezorg
Chaim Rafalowski

17:45

 
Afsluiting en take home message 
Mark van Not 

18:00

 
Diner voor onderweg