Mark van Not
Dagvoorzitter
Mark van Not

Not is adviseur Crisis- & Continuïteitsmanagement bij het St. Antonius Ziekenhuis. Vanuit zijn rol is hij verantwoordelijk voor de organisatie bedrijfshulpverlening, continuïteitsmanagement, (ziekenhuis)rampenopvang en crisisbeheersing. Not geeft veiligheidskundig advies aan management eenheden en Raad van Bestuur. 

Peter Lasschuijt
Sprekers
Peter Lasschuijt

Lasschuijt is werkzaam bij de RAV Hollands Midden als ambulanceverpleegkundige. Ook werkt hij parttime als Coördinator Noodhulp bij het Rode Kruis en is hij lid van de Mass Casualty Expertgroep binnen het (internationale) Rode Kruis. Vanuit het laatste is hij mede-verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van internationale leringen binnen de Nederlandse Rode Kruis organisatie. Zo is Lasschuijt mede-ontwerper geweest van de Noodhulpteams, de rol van het Rode Kruis binnen de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). 

 

Dr. Harald Veen
Dr. Harald Veen, FRCSEd

Veen heeft zijn studie geneeskunde gevolgd in het UMC Utrecht, waarna hij in 1985 in opleiding kwam als algemeen chirurg in Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Dit was indertijd algemene chirurgie in de meest brede zin, inclusief trauma, vasculaire en oncologische chirurgie. Na zijn opleiding heeft hij elf jaar in Nederland gewerkt als chirurg, vervolgens drie jaar voor de National Health Service op Shetland en zes jaar voor de British Royal Navy in Gibraltar.

Naast zijn werkzaamheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is hij gedurende deze jaren voor het International Comité of the Red Cross (ICRC) naar 30 medische missies in oorlogsgebieden over de gehele wereld uitgezonden. Veen was van 2012 tot 2017 werkzaam als Chief Surgeon bij het ICRC in Genève en was verantwoordelijk voor alle chirurgische programma’s van de organisatie in conflictgebieden en rampen. In 2017 was hij als Lead Surgeon projectleider van het project Complex Attacks And Hospital Preparedness, gericht op terreuraanvallen in Europa. Momenteel werkt hij als Consultant voor het Emergency Medical Team project van de WHO. 

 

Kevin van Wiggen
Kevin van Wiggen

Wiggen is een jong professional met ervaring in het domein van publieke en private veiligheid. Grote en kleine evenementen en ook bedrijfsveiligheid en -beveiliging heeft hij goed leren kennen. In zijn carrière heeft hij gewerkt aan de veiligheid bij kleine en grote evenementen waarbij de inhuldiging van de Koning en de NSS daar de kroon bij spannen. Werkzaamheden bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) bestrijken ook veel aspecten van veiligheid aangezien de diversiteit van ‘Safety & Security’ binnen ziekenhuizen in Nederland groot is. Bedrijfscontinuïteit, beveiliging en repressie zijn een aantal van de grote thema’s, maar ook (na)zorg voor medewerkers die steeds vaker te maken krijgen met onveiligheid is tegenwoordig een belangrijk thema in de zorg. Als architect veiligheid probeert hij innovatie en interactie te gebruiken om steeds te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om aan te blijven passen aan de veranderende veiligheidsbehoefte van mens en organisatie.

Maurice van Beekwilder
Maurice van Beekwilder

Beekwilder is werkzaam bij het Antonius ziekenhuis als afdelingshoofd van de SEH. Ook werkt hij als ACGZ (algemeen commandant geneeskundige zorg) bij de GHOR van de veiligheidsregio Utrecht. Door deze combinatie is hij in staat om zowel de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg tijdens opgeschaalde zorg aan elkaar te verbinden. Beekwilder is van oorsprong verpleegkundige en kan vanuit verschillende domeinen een pragmatische invulling geven aan de veiligheidsaspecten binnen en buiten het ziekenhuis.  

Sandra Stuifzand
Sandra Stuyfzand

Stuifzand deed haar verpleegkundige opleiding in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. Vervolgens specialiseerde ze in 1991 tot Spoedeisendehulp verpleegkundige. In 2010 veranderde ze haar werkomgeving van het kleine stadse Rode Kruis Ziekenhuis naar het vele malen grotere streekziekenhuis in Gouda (Groene Hart Ziekenhuis). Door de veel drukkere spoedeisende hulp kreeg ze een veel bredere kijk op de zorg en heeft inmiddels veel ervaring opgedaan. 

Chaim Rafalowski, M.A.
Chaim Rafalowski, M.A.

Rafalowski is Disaster Management Coördinator voor Magen David Adom (MDA) in Israël. MDA is de nationale ambulanceorganisatie (EMS) en de bloedbank. Tijdens Mass Casualty Incidents (MCI’s) maakt Rafalowski onderdeel uit van het senior command leadership

We zijn enorm trots dan Rafalowski naar Nederland komt om zijn ervaringen op het pre hospitale vlak te delen. In het bijzonder zal hij stil staan bij de gevaren die zijn ambulancemedewerkers lopen, direct na een aanslag. En wat de rol is van het management op het personeel zo goed als mogelijk voor te bereiden op dergelijke situaties.

Dienst Speciale Interventies
Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI)

De DSI voert bij terrorisme gerelateerde situaties, situaties met grof geweld of in bijzondere gevallen de algehele leiding over het inzetten van de speciale eenheden. Tijdens het symposium komen leden van de DSI met ons van gedachten wisselen over de rol van de politie en beveiligingsdiensten van ziekenhuizen, in het bijzonder voor, tijdens en na extreem geweldsituaties. Ook geven zij een overzicht van de (vuurwapens) die vermoedelijk in omloop zijn. Vanwege de anonimiteit van leden, worden geen specifieke namen genoemd. 

Majoor dr. Alon Schwarz
Majoor dr. Alon Schwarz

Schwarz is senior traumachirurg bij het Shaare Zedek Medical Center in Jeruzalem en heeft recentelijk een tweejarige fellowship afgerond in het Ryder Trauma Centrum in Miami, Florida. Schwarz heeft uitvoerige trainingen gevolgd in de VS, Europa en Israel. Schwarz is tevens ervaren veteraan bij de Medical Corps van de Israëlische luchtmacht (IAF). Hij begon in 2004 als Medische Officier en in 2010 benoemd als Doctor of Medical Airborne Evacuation door de IAF. Momenteel dient hij als reservist in de Elite 699 Rescue and Medical Evacuation Unit. Deze unit behandeld en evacueert civiele en militaire slachtoffers door middel van luchtoperaties. Door zijn aanzienlijke bijdragen aan de patiëntenzorg op het slagveld, wordt Dr. Alon Schwarz gezien als een van de meest gerenommeerde trauma artsen in Israel.