Achtergrond

In navolging op het symposium “Even wordt het zwart, en dan?” in 2017, organiseert het Rode Kruis in samenwerking met Inprevo een tweede landelijke symposium “Even wordt het zwart, leren van MCI’s buiten Nederland”. In dit symposium komen specifieke onderwerpen aan bod, die relevant zijn voor Rode Kruisers en ambulancepersoneel. Verschillende sprekers uit het buitenland zijn bereid om naar Nederland te reizen en hun verhalen en ervaringen met ons te delen. Met als doel, voorkomen dat wij dezelfde fouten maken en leren van eerdere ervaringen van collega’s. 

Doelgroep

Rode Kruis hulpverleners, waaronder leden van het Noodhulpteam, Evenementenhulp en Bevolkingszorg. Ook Rode Kruis stafleden en districtsbesturen zijn van harte welkom. Onze ketenpartners, waaronder ambulancemedewerkers en GHOR medewerkers nodigen wij in het bijzonder uit. 

Nieuwe locatie!

Universiteit Utrecht, Educatorium (zaal Megaron), Leuvenlaan 19, Utrecht 

Hoe schrijf ik me in?

Inschrijvingsmodule

 
De inschrijvingsdeadline is maandag 29 oktober. Hierna worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen.