Dr. Kees Bartlema

Dagvoorzitters
Dr. Kees Bartlema

Bartlema heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden en is in 1993 afgestudeerd als arts. In die periode heeft hij 7 jaar gewerkt als ambulancechauffeur en later als begeleider bij ambulance dienst “de Jong”, de voorloper van de RAD Leiden. De opleiding tot chirurg heeft hij gevolgd in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag en in het LUMC. Het CHIVO-schap traumachirurgie werd gevolgd in Leiden. Sinds 2003 is hij werkzaam als staflid bij de subafdeling traumachirurgie van het LUMC, met tevens een aanstelling bij de afdeling spoedeisende geneeskunde. Vanaf 2009 tot 2014 is hij lid geweest van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Hij is nog actief voor enkele aan de NVY gelieerde commissies.

Dr. Harald Veen

Dr. Harald Veen, FRCSEd

Veen heeft zijn studie geneeskunde gevolgd in het UMC Utrecht, waarna hij in 1985 in opleiding kwam als algemeen chirurg in Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Dit was indertijd algemene chirurgie in de meest brede zin, inclusief trauma, vasculaire en oncologische chirurgie. Na zijn opleiding heeft hij elf jaar in Nederland gewerkt als chirurg, vervolgens drie jaar voor de National Health Service op Shetland en zes jaar voor de British Royal Navy in Gibraltar.

Naast zijn werkzaamheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is hij gedurende deze jaren voor het International Comité of the Red Cross (ICRC) naar 30 medische missies in oorlogsgebieden over de gehele wereld uitgezonden. Veen was van 2012 tot 2017 werkzaam als Chief Surgeon bij het ICRC in Genève en was verantwoordelijk voor alle chirurgische programma’s van de organisatie in conflictgebieden en rampen. In 2017 was hij als Lead Surgeon projectleider van het project Complex Attacks And Hospital Preparedness, gericht op terreuraanvallen in Europa. Momenteel werkt hij als Consultant voor het Emergency Medical Team project van de WHO. 

We zijn vereerd dat Veen naar Nederland komt om zijn ervaringen met ons te delen. Hij zal een korte uiteenzetting geven over de realiteit van terreur en zal ons vervolgens meenemen in de wereld van wondballistiek: de wetenschap van het gedrag van projectielen in het menselijk lichaam.

www.haraldveen.nl

Burgemeester Henri Lenferink

Sprekers
Burgemeester Henri Lenferink

Lenferink is sinds 2003 burgemeester van Leiden. Lenferink ging na het atheneum in Hengelo geschiedenis studeren in Nijmegen en behaalde zijn doctoraalexamen in 1984. Van 1990 tot 1994 was Lenferink hoofd wetenschap van de IJsselacademie. In 1986 betrad hij de politiek als gemeenteraadslid in Arnhem.

Dr. Rigo Hoencamp

Kapitein-luitenant ter zee-arts dr. Rigo Hoencamp

Hoencamp studeerde medicijnen en diende vijf jaar als pelotonscommandant bij het Korps Mariniers. In die functie werd hij onder meer uitgezonden naar Afghanistan, waar improvised explosive devices (IED’s) voor de meeste letsels zorgden. Hij promoveerde op een analyse van de medische aspecten van Task Force Uruzgan, onderzoek naar het effect van de missie in Uruzgan op de gezondheid van de Nederlandse militairen die daar dienden.

“De veranderende wijze van vijandig optreden heeft een vierde generatie van oorlogsvoering gebracht. Ziekenhuizen zijn niet meer vanzelfsprekend veilig, maar zogenaamde “soft targets”. In de komende decennia zal de scheidslijn tussen het strijdtoneel en de civiele omgeving meer en meer vervagen, wat kan leiden tot de vijfde generatie oorlogsvoering. Dit impliceert dat nieuwe vaardigheden en competentiesgeïntegreerd dienen te worden in militaire en civiele geneeskunde. Bewustwording dient als basis om als team deze dreiging te neutraliseren”.

Hoencamp, kapitein-luitenant ter zee-arts bij het Ministerie van Defensie, oud-marinier en vaat- en traumachirurg bij het Alrijne ziekenhuis/LUMC en de medewerkers van Defensie zullen ons meenemen in deze nieuwe werkelijkheid.

Chaim Rafalowski

Chaim Rafalowski, M.A.

Rafalowski is Disaster Management Coördinator voor Magen David Adom (MDA) in Israël. MDA is de nationale ambulanceorganisatie (EMS) en de bloedbank. Tijdens Mass Casualty Incidents (MCI’s) maakt Rafalowski onderdeel uit van het senior command leadership

We zijn enorm trots dan Rafalowski naar Nederland komt om zijn ervaringen op het pre hospitale vlak te delen. In het bijzonder zal hij stil staan bij de gevaren die zijn ambulancemedewerkers lopen, direct na een aanslag. En wat de rol is van het management op het personeel zo goed als mogelijk voor te bereiden op dergelijke situaties.  

Dr. Leo Geeraedts jr.

Dr. Leo Geeraedts jr., Msc

Geeraedts is traumachirug bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc en opgeleid in traumacentra Nijmegen en Sydney. Hij heeft tevens 10 jaar ervaring als Mobiel Medisch Team arts op de traumahelikopters van de regio’s Nijmegen en Amsterdam. Zijn proefschrift in 2013 ging over de management of trauma patientswith life-treateninghemmorage. Hij is ATLS en DSTC instructeur en tevens initiatiefnemer van de Stop de bloeding – red een leven – cursus. Een mooi initiatief om burgers te betrekken bij de voorbereiding op aanslagen.

Als slachtoffers binnen komen, dan is de SEH de eerste opvang plaats. In geval van extreem geweld moet de knop om naar Damage Control. Leo neemt ons mee in deze wereld.

www.stopdebloedingredeenleven.nl 

Majoor dr. Alon Schwarz

Majoor dr. Alon Schwarz

Schwarz is senior traumachirurg bij het Share Zedek Medical Center in Jeruzalem en heeft recentelijk een tweejarige fellowship afgerond in het Ryder Trauma Centrum in Miami, Florida. Schwarz heeft uitvoerige trainingen gevolgd in de VS, Europa en Israel. Schwarz is tevens ervaren veteraan bij de Medical Corps van de Israëlische luchtmacht (IAF). Hij begon in 2004 als Medische Officier en in 2010 benoemd als Doctor of Medical Airborne Evacuation door de IAF. Momenteel dient hij als reservist in de Elite 699 Rescue and Medical Evacuation Unit. Deze unit behandeld en evacueert civiele en militaire slachtoffers door middel van luchtoperaties. Door zijn aanzienlijke bijdragen aan de patiëntenzorg op het slagveld, wordt Dr. Alon Schwarz gezien als een van de meest gerenommeerde trauma artsen in Israel.

 

Dr. Oscar van Waes

Lt. Kol. dr. Oscar van Waes

Van Waes is in 2000 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Gedurende zijn studie en co-assistentschappen heeft hij door middel van onderzoek en klinische stages zich verdiept in de Traumachirurgie in binnen- en buitenland, zoals Seattle, Innsbruck, Budapest en Rotterdam. 

Zijn opleiding tot chirurg heeft plaatsgevonden in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft en aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Tijdens zijn opleiding heeft hij tevens gedurende 5 maanden als fellow gewerkt op de Trauma Unit van het Groote Schuur Hospital te Kaapstad, Zuid-Afrika. 

Sinds begin 2008 is hij werkzaam als militair chirurg bij de vakgroep Traumatologie van de afdeling Heelkunde en participeert als militairchirurg in uitzendgebieden namens het Ministerie van Defensie. Naast klinische activiteiten participeert hij ook in wetenschappelijk onderzoek en is lid van meerdere (inter-)nationale traumatologische verenigingen. Tevens werkzaam als Heli-MMT arts van het Mobiel Medisch Team van Traumacentrum Zuidwest Nederland.

Denny Wulterkens

Denny Wulterkens

Wulterkens is als ambulanceverpleegkundige naar Amerika gegaan en heeft zich daar als Paramedic in verschillende onderwerpen gespecialiseerd. Voor zijn helikopteropleiding is hij ook als brandweerman opgeleid, waarna hij zich ook heeft beziggehouden met reddingstechnische aspecten, waarbij vooral de medische benadering aandacht behoeft, zoals bevrijdingstechnieken, Urban Search And Rescue en gevaarlijke stoffen. Vanuit die achtergrond heeft hij enkele jaren in de rampenhulpverlening gezeten vanuit de Verenigde Naties. Hij is opleider voor tal van gespecialiseerde opleidingen (mede) auteur van verschillende boeken over spoedeisende geneeskunde en frequent spreker op symposia en congressen.